Curs a distància. Del sexisme a la igualtat

Es fa necessari introduir a les aules conceptes bàsics en coeducació per acompanyar a les i els docents en les diferents línies d’acció per implementar la igualtat a l’aula. Són objectius específics d’aquest curs:

  • Detectar problemes quotidians a l’aula derivats del sexisme.
  • Analitzar des de la perspectiva de gènere la realitat de la nostra aula.
  • Aportar propostes didàctiques que fomenten la igualtat entre alumnes.
  • Introduir camps d’acció encara deficitaris en els centres educatius: afectiu-sexual, masculinitats dissidents, teories feministes.
  • Sensibilitzar i prevenir contra la violència de gènere.

[FITXA DEL CURS]