Cerca per categories

Disseny universal: l’aprenentatge accesible

Per ticsagunt | 23 febrer, 2024

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un enfocament educatiu que busca crear entorns d’aprenentatge inclusius i accessibles per a tots els estudiants, independentment de les seues habilitats, estils d’aprenentatge o necessitats. La importància del DUA radica en la seua capacitat per a fomentar l’equitat i la inclusió educativa.  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11764683&usuario=formacion

L’aula de 2 anys en centres d’Infantil i Primària en entorns amb característiques diverses

Per ticsagunt | 22 febrer, 2024

La relació amb l’alumnat de dos anys és fonamental per a assegurar un ambient d’aprenentatge segur i acollidor. La gestió de l’aula i el treball amb la parella pedagògica són clau per a garantir un desenvolupament integral dels xiquets. A més, la relació i coordinació amb la resta de nivells educatius i amb el claustre … Read more

Primers passos cap a la internacionalització d’un centre educatiu

Per ticsagunt | 22 febrer, 2024

El curs proporciona una visió integral de la legislació i normativa educativa de la Unió Europea, detallant els primers passos en els programes Erasmus i les característiques específiques de Ka120 – Ka121. S’aborda la recerca de socis i programes a eTwinning, així com un glossari bàsic per a projectes europeus. A més, s’inclou l’exploració de … Read more

Talking Books. Fostering Reading Habits through the Use of IT and AI

Per ticsagunt | 22 febrer, 2024

El curs aborda la lectura de manera integral, diferenciant entre la lectura intensiva i extensiva. S’exploren els principis generals de la lectura extensiva i s’analitza el paper de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en la promoció de la lectura, incloent internet, xarxes socials i intel·ligència artificial. A més, es presenten altres eines … Read more

ODS en acció: un curs lúdic de gamificació en llengües per al desenvolupament sostenible

Per ticsagunt | 22 febrer, 2024

El curs explora les diferències fonamentals entre Escape Room i Break Out educatiu, destacant com aquest últim es centra en la integració de continguts educatius de manera motivadora. Els participants aprendran a distingir les característiques clau de totes dues metodologies i a utilitzar el Break Out com a eina efectiva per enriquir la ensenyança mitjançant … Read more

ODS. Nous reptes de l’educació en valors en el marc dels ODS

Per ticsagunt | 20 febrer, 2024

La nostra societat s’enfronta actualment a nous reptes en els quals, els professionals de l’educació, hem d’oferir una resposta efectiva i eficaç. A través d’este curs podreu descobrir i posar en pràctica; ferramentes adequades, metodologies actives, bibliografia actualitzada, tècniques innovadores, recursos… per a poder desenvolupar-les en l’àrea d’Educació en Valors Ètics i Cívics des del … Read more

EduSalut. RCP bàsica, DESA i primers auxilis als centres educatius

Per ticsagunt | 20 febrer, 2024

Es busca reduir la mortalitat i les seqüeles de parades cardíaques mitjançant la difusió de tècniques de suport vital i capacitació ciutadana en primers auxilis, incloent-hi nocions bàsiques sobre patologies com a diabetis, epilèpsia, asma, al·lèrgies i intoxicacions. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714479&usuario=formacion

EduSalut. RCP bàsica, DESA i primers auxilis als centres educatius

Per ticsagunt | 20 febrer, 2024

Es busca reduir la mortalitat i les seqüeles de parades cardíaques mitjançant la difusió de tècniques de suport vital i capacitació ciutadana en primers auxilis, incloent-hi nocions bàsiques sobre patologies com a diabetis, epilèpsia, asma, al·lèrgies i intoxicacions. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714451

EduSalut. RCP bàsica, DESA i primers auxilis als centres educatius

Per ticsagunt | 20 febrer, 2024

Es busca reduir la mortalitat i les seqüeles de parades cardíaques mitjançant la difusió de tècniques de suport vital i capacitació ciutadana en primers auxilis, incloent-hi nocions bàsiques sobre patologies com a diabetis, epilèpsia, asma, al·lèrgies i intoxicacions. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714392&usuario=formacion

Taller COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. SA

Per ticsagunt | 12 febrer, 2024

És el quart mòdul de la formació CIC que costa de quatre tallers. És una formació orientada a fomentar la convivència en els centres educatius proposant mesures que permeten la consecució dels valors democràtics i inclusius per a contextualitzar el Projecte Educatiu de Centre. Són 6 sessions de 2 hores distribuïdes en 5 sessions Teams … Read more