Cerca per categories

Programació amb Arduino per a la pràctica educativa

Per ticsagunt | 4 març, 2024

Aprendràs els fonaments i les aplicacions referents a electrònica, robòtica i programació amb Arduino, treballant amb Leds, pins cuasianològics, brunzidors, sensors, displays, relés, infrarojos, etc. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11785908&usuario=formacion

Des del patrimoni històric fem un itinerari per la ciutat de Sagunt

Per ticsagunt | 27 febrer, 2024

Coneix el teu alumnat Sagunt? I tu? Com aprofitar el patrimoni que està a l’abast de la nostra mà, a plena llum del dia, als carrers, places i diferents llocs de Sagunt? Aquest taller us ajudarà a traure-li suc a les vostres visites a Sagunt, utilitzant el patrimoni com a estratègia didàctica per a anar … Read more

Projectes interdisciplinaris per al foment de la competència plurilingüe

Per ticsagunt | 27 febrer, 2024

Aquest curs es centra en el desenvolupament integral dels estudiants, abordant la investigació, creativitat, presa de decisions i comunicació. Destaca la transversalitat dels aprenentatges, promovint la resolució col·laborativa de problemes, autoestima, autonomia, reflexió i responsabilitat. Inclou Projectes Integrats de Llengües (TIL) i Projectes Integrats de Llengües i Continguts (TILC) per potenciar habilitats lingüístiques i temàtiques. … Read more

Arrels musicals: balla

Per ticsagunt | 26 febrer, 2024

Conèixer danses del folklore d’arreu d’Europa adreçades a primària, incorporar-les a la nostra programació vertebrant els sabers bàsics. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714661&usuario=formacion

biciArt: Projecte educatiu sostenible

Per ticsagunt | 25 febrer, 2024

¿Com ho tens per viure un projecte interdisciplinari i sostenible on l’educació artística, tècnica, vial, mediambiental i emocional es fan presents damunt d’una bicicleta?. Un dia descobrirem Sagunt, la seua arquitectura industrial i la marjal dels Moros, mentre que altre dia gaudirem de la marjal d’Almenara, la seua platja i la Vall de Segó . https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714357&usuario=formacion

La intel.ligència artificial com ajuda a la pràctica docent en educació Primària i Secundària

Per ticsagunt | 25 febrer, 2024

Identificar ferramentes IA que permeten millorar la productivitat del docent en el procés d’ensenyament-aprenentatge. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11768757&usuario=formacion

Creació d’activitats interactives H5P en Aules i la seua avaluació per rúbriques

Per ticsagunt | 25 febrer, 2024

Introduir al professorat en l’elaboració de continguts interactius H5P integrats en la plataforma Aules i en les rúbriques per a la seua avaluació. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11764577&usuario=formacion

La gamificació de l’aula utililitzant @MyClassGame

Per ticsagunt | 25 febrer, 2024

Dissenyar i crear continguts des de la plataforma @MyClassGame, per a la seva utilització en la pràctica docent. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11713359&usuario=formacion

Metodologia Agile Scrum i la seua aplicació a l’aula

Per ticsagunt | 25 febrer, 2024

Aplicar Scrum en projectes educatius, identificant oportunitats i desafiaments específics en el seu context professional. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714101&usuario=formacion

Disseny universal: l’aprenentatge accesible

Per ticsagunt | 23 febrer, 2024

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un enfocament educatiu que busca crear entorns d’aprenentatge inclusius i accessibles per a tots els estudiants, independentment de les seues habilitats, estils d’aprenentatge o necessitats. La importància del DUA radica en la seua capacitat per a fomentar l’equitat i la inclusió educativa.  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11772023&usuario=formacion