L'educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món

Pablo Freire

Qui s'atreveix a ensenyar, mai no ha de deixar d'aprendre

John Cotton

Novetats CEFIRE Sagunt

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. ESO

Per ticsagunt | 14 març, 2024

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. PRIMÀRIA

Per ticsagunt | 14 març, 2024

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. INFANTIL

Per ticsagunt | 14 març, 2024

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

Educació emocional

Per ticsagunt | 13 març, 2024

Millorar la comunicació emocional de la comunitat educativa és una tasca important, així com aprendre estratègies per aconseguir que el nostre alumnat puga adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i identificar les dels altres. És el camí per a treballar la convivencia i la resolución de conflictes. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11887869&usuario=formacion

Temes actuals feministes a l’aula

Per ticsagunt | 11 març, 2024

Curs que pretén donar a conéixer els factors de socialització que influeixen en la joventut i aprofundir en la sexualitat i les seues dimensions. També es tractaran aspectes i dades actuals rellevants de la pornografía que ens ajuden en la prevenció i intervención educativa més sana i igualitària. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11668696&usuario=formacion

Gestió emocional i creació de vincles

Per ticsagunt | 11 març, 2024

Una de les nostres funcions com a docents és la de crear una relació equilibrada entre familia, escola i alumnat. Per això és esencial conéixer estratègies de gestió de les emocions i crear vincles positius en la comunitat educativa. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11879712&usuario=formacion

FORMACIÓ PROFESSORAT

NOVETATS CEICE

RECURSOS HUMANS

AULA VIRTUAL

Contacte

Adreça: C/Albalat, 1

46500 Sagunt

Telèfon: 962617910

e-mail: 46401670@edu.gva.es

Horari

Horari d'administració
9:00h a 14:00h
de dilluns a divendres
16:00h a 20:00h
de dilluns a dijous

Mapa