CULTURA CLÀSSICA

 Al CEFIRE de Sagunt tenim una singularitat característica: LA CULTURA CLÀSSICA.

Per Sagunt entraren els romans per primera volta a la Península (per a lluitar contra Aníbal el cartaginés, que estava assetjant Sagunt) i ací, en Sagunt, té lloc des de fa anys algunes de les experiències més interessants de Cultura Clàssica:

ELS LUDI SAGUNTINI (durant el mes d’abril. Tallers de Cultura Clàssica per als escolars), organitzat per l’associació Luedere et discere.

La DOMUS BAEBIA (un aula didàctica de Conselleria on tots els dies durant el curs escolars s’imparteixen tallers de Cultura Clàssica), organitzada per dos professores de llatí amb dedicació exclusiva a la DOMUS.

El Festival de Teatre Grecorromà organitzat per l’associació Prosopon, que coincideix amb els LUDI SAGUNTINI.

Hi ha dos associacions de recreació d’indumentària absolutament rigurosa i espectacular: Saguntum Civitas  y Saguntum Invicta.

I hi ha una setmana de la romanitat i moltes activitats al voltant del món clàssic, com la programació, sempre amb referents clàssics, de Sagunt a Escena.

També Sagunt conta amb un Museu de l’Escena Grecollatina, a la casa palau dels Berenguer.

Nosaltres, com a CEFIRE, ens sumem a tots aquestes propostes. Contem amb una assessoria pròpia i única de Cultura Clàssica que intenta dinamitzar tot el món de la Cultura Clàssica.

Durant els dos anys que tenim de nova vida al CEFIRE, hem impulsat els SPATIA dels Ludi Saguntini (tallers impartits per l’alumnat, d’iguals a iguals), amb col.laboració amb els voluntaris universitaris.

Responsabilitat única del CEFIRE és l’organització de la JORNADA DE CULTURA CLÀSSICA. Enguany farem la número XVII. Són ja 17 anys de vida d’aquesta jornada, punt de trobada de tot el professorat de clàssiques. Enguany versarà sobre les 9 muses.

Estem col.laborant amb alguns ajuntaments i amb el de Sagunt no seria menys. Hem assumit, en part, l’organització de la III Jornada d’Arqueogastronomia, que, per primera volta, tindrà una vessant didàctica i contarà amb la participació del professorat.

Hem fet cursets de grec i llatí actiu (intentar impartir les nostres classes en grec i llatí és la més potent eina didàctica existent hui en dia al món de les clàssiques).

Des de l’any passat es fa al teatre romà de Sagunt la final del concurs de teatre grecorromà del Ministeri d’Educació, enguany el 20 de setembre. Per primera volta participa en la final i opta al primer premi un institut de Sagunt (l’IES Clot del Moro).

L’ASSESSORIA DE Cultura Clàssica del CEFIRE té un blog (Mestre a Casa) on va informant dels diferents esdeveniments formatius i de les diferents notícies al voltant del món de la Cultura Clàssica