Nou model d’orientació educativa i professional

Es regula en el Decret 72/2012 de 21 de maig d’organització de l’orientació educativa i professional.

L’orientació educativa i professional s’estructura en quatre tipus d’intervenció:

1. Acció tutorial i orientació educativa acadèmica i professional (a través de la docència i la tutoria).

2. Els equips d’orientació educativa dels CEIP i els CEE, i els departaments d’orientació educativa i professionaldels IES.

3. Les agrupacions d’orientació de zona (interconnecten als equips i departaments d’orientació).

4. Les unitats especialitzades d’orientació (UEO) (suport als centres, als equips i departaments d’orientació i a les agrupacions d’orientació de zona). Mapa de demarcacions territorials.

En el decret esmentat estan recollides les funcions, personal i característiques de cadascun dels tipus.

Podeu trobar un vídeo explicatiu del nou model d’orientació en el següent enllaç.

En la Resolució 2 d’agost de 2021 s’estableix l’organització i procediment d’intervenció de les UEO i el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centre de recursos.

Àmbits d’especialització de les UEO i unitat de referència:

– Convivència i conducta (UEO d’Alacant)

– Igualtat i diversitat (UEO de València)

– Trastorn de l’espectre autista (UEO de València)

– Discapacitats sensorials: auditives i visuals (UEO d’Elx)

– Discapacitat motriu (UEO de Castellló de la Plana)

– Discapacitat intel·lectual (UEO de Xàtiva)

– Altes capacitats intel·lectuals (UEO de Xàtiva)

– Dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (UEO de Dènia)

Tota aquesta informació la podeu trobar en la pàgina d’inclusió educativa de la Generalitat Valenciana en l’apartat d’Orientació, on es van actualitzant els continguts periòdicament.