Jornada Coeducacentres

Jornada de 8 hores amb la finalitat de reflexionar sobre el foment de la igualtat entre dones  i homes i la prevenció de la violència de gènere en els centres participants en el programa COEDUCACENTRES. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=12044874&usuario=formacion

Producció audovisual a l’aula

Ja podeu inscriure-vos en el curs de formació Producció Audiovisual a l’aula que tindrà lloc al setembre que ve. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11714635&usuario=formacion

Aplicació del Dret Administrativu

Jornada Aplicació del dret administratiu a l’àmbit educatiu per als dies 23 de maig de 17 a 20 hores i 24 de maig de 9 a 14 hores a l’auditori de La Nucia.  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=12003774&usuario=formacion

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. ESO

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. PRIMÀRIA

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. INFANTIL

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, … Read more

Educació emocional

Millorar la comunicació emocional de la comunitat educativa és una tasca important, així com aprendre estratègies per aconseguir que el nostre alumnat puga adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i identificar les dels altres. És el camí per a treballar la convivencia i la resolución de conflictes. https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11887869&usuario=formacion