Educació emocional

Millorar la comunicació emocional de la comunitat educativa és una tasca important, així com aprendre estratègies per aconseguir que el nostre alumnat puga adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i identificar les dels altres. És el camí per a treballar la convivencia i la resolución de conflictes.

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11887869&usuario=formacion