Temes actuals feministes a l’aula

Curs que pretén donar a conéixer els factors de socialització que influeixen en la joventut i aprofundir en la sexualitat i les seues dimensions. També es tractaran aspectes i dades actuals rellevants de la pornografía que ens ajuden en la prevenció i intervención educativa més sana i igualitària.

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11668696&usuario=formacion