ALTRES CONGRESSOS

La Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport ha organitzat el Pla 2018 per a la participació i la formació del professorat valencià amb l'organització de nou congressos, mitjançant els diversos Cefire amb els quals compta la Conselleria, que es desenvoluparan a partir de maig i finalitzaran al novembre.

Aquest pla té com a objectiu oferir un espai de participació, formació i debat per al col·lectiu docent, a més de presentar noves tendències i projectes innovadors que inspiren al professorat en diversos àmbits de coneixement.

El Pla per a la participació i formació del professorat valencià es va explicitar com a objectiu semestral del Seminari de Govern d'Hivern, que es va celebrar a Benicarló el mes de gener passat.

Segons el conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà, "la formació del professorat és essencial per a garantir la qualitat educativa del nostre alumnat. Els congressos que hem organitzat són un punt de trobada per als docents en els quals debatre i formar-se sobre els aspectes clau de cada àrea de coneixement. El principal objectiu és oferir una formació òptima i donar a conéixer les iniciatives dutes a terme des dels nostres centres educatius, noves tendències pedagògiques i projectes innovadors que inspiren al professorat".

Els nou congressos se centren en Educació Inclusiva, Formació Professional, Educació en Humanitats i Ciències Socials; Plurilingüisme; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ensenyaments Artisticoexpresivas; Educació en Ciències, Tecnologia i Matemàtica; Formació de Persones Adultes, i Educació Infantil.

Formació del professorat

Cal recordar que la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport ha ampliat els Cefire de 9 a 18 centres de formació per al professorat valencià, 11 dels quals són territorials i 7 són específics de diversos àmbits de coneixement.

Aquest curs la plantilla de formadors en els Cefire ascendeix a 224 persones, el doble que en 2015, i des de llavors s'ha ampliat el pressupost un 133%, passant així dels 9 milions d'euros invertits per l'antic govern als 21 milions d'euros d'aquest curs.