Compartint experiències i Teixint xarxes al primer cicle d’Educació Infantil

Sagunt (València)

Jornades Compartint experiències. Sagunt (Val)

Aspe (Alacant)

Jornades Compartint experiències. Aspe Val)

JORNADES QUE ES CELEBRARÀN A SAGUNT (VALÈNCIA) EL DIA 25 DE JUNYASPE (ALACANT) EL DIA 26 DE JUNY

L'Educació Infantil constitueix una etapa educativa amb un doble valor. D'una banda, oferir un entorn d'aprenentatge segur i estable, que possibilite la igualtat d'oportunitats des d'un desenvolupament equilibrat dels xiquets i xiquetes. D'altra banda, permetre que les xiquetes i xiquets es convertisquen en persones partícips i actives de la societat, que comprenguen una sèrie de valors.

La finalitat de l'etapa d'Educació Infantil és pensar en un xiquet o xiqueta com a protagonista dels seus processos de creixement i desenvolupament, per la qual cosa l'educació s'entén com la capacitat de l'equip educatiu d'oferir a les xiquetes i als xiquets oportunitats d'experiències.

En aquest sentit, cobra importància el valor de la tasca educativa dels i de les professionals de l'etapa d'Educació Infantil, el personal educador i les mestres o els mestres. La seua actitud i capacitat de reflexionar i investigar sobre com crear les condicions que puguen oferir als xiquets i xiquetes oportunitats adequades a cadascun d'ells o elles, seguint camins individuals i diversos, permetrà donar-los suport en el seu procés de desenvolupament d'experiències, relacions, coneixements i aprenentatges.

Pel que, amb aquestes jornades, es pretén comunicar a les professionals de l'educació, en concret les de primer cicle, la importància de conéixer les necessitats del xiquet i de la xiqueta, la seua construcció d'aprenentatges a través de la neurociència i compartir experiències d'altres escoles infantils creant xarxes.

Programa Jornada 25 de juny en Sagunt (València)

Cartell Jornades. Sagunt (Val)
Programa Jornades 'Compartint experiènciese'. Sagunt (Val)

Programa Jornada 26 de juny en Aspe (Alacant)

Cartell Jornades. Aspe (Val)
Programa Jornades 'Compartint experiències'. Aspe (Val)