ORGANITZACIÓ EDUCATIVA PER AL SEGON CICLE D´E.I.

INTRODUCCIÓ

PONÈNCIA MARC

NECESSITATS ORGANITZATIVES

REPTES I INCERTESES

EMOCIONS, FACILITACIÓ D´APRENENTATGES I INCLUSIVITAT

PROGRAMACIÓ, AVALUACIÓ I ENFOCAMENT CURRICULAR

TEMPS, ESPAIS I MATERIALS