DUA Formació

Què és la formació DUA-A?

Des del CEFIRE específic d'educació inclusiva creiem que el disseny universal és una de les eines més potents per a aconseguir entorns de convivència i aprenentatge per a tot l'alumnat. Aplicant els principis del disseny universal aconseguim fer l'aprenentatge accessible i atendre la diversitat.

Aquests principis aconsegueixen tant qüestions d'accessibilitat física, sensorial, cognitiva i emocional com l'accessibilitat del procés d'ensenyament i aprenentatge que inclou elements fonamentals com per exemple la implicació en els aprenentatges (motivació, atenció, memòria i aprenentatge entre iguals), el feedback, l'accés a la informació, el processament i l'expressió d'allò aprés.

Per això, en els cursos oferits pel CEFIRE específic d'educació inclusiva en els quals es treballen aquests aspectes, està afegida l'etiqueta DUA-A, per a conformar una formació d'aprofundiment complementària en el curs base: “DUA-A: Accessibilitat en els Aprenentatges: eines per a l'organització de la resposta inclusiva a l'aula”

El disseny d'aquesta formació pretén facilitar la formació en la línia del disseny universal i aprenentatges accessibles, però no vol dir que no es puga participar de manera independent en els cursos que siguen del vostre interés.

El model DUA-A també compta amb un apartat de recursos en la nostra pàgina web

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/es/dua-a-2/

Ací pots consultar la formació dissenyada per al curs 2022/23:

https://view.genial.ly/634e5a9a9668020014745556/presentation-copia-itinerario-duaa