Potenciació de l’emprenedoria des de l’aula amb IA i Design Thinking

El curs Potenciació de l’emprenedoria des de l’aula és una formació teoricopràctica, basada en la metodologia “aprendre fent”, que ofereix als docents una incursió en les competències emprenedores del Marc Europeu de Competències Emprenedores (ENTRECOMP). 

A través de dinàmiques experiencials i eines pràctiques, les persones participants descobriran com guiar l’alumnat en la identificació i solució de problemàtiques socials mitjançant la iniciativa emprenedora, el treball en equip i la creativitat. 

S’introdueix un component innovador: la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) en el procés emprenedor per potenciar la investigació, la creativitat, la validació i la presentació de projectes emprenedors. Aquesta fusió d’emprenedoria i tecnologia proporciona als docents un enfocament contemporani i rellevant per a preparar l’alumnat per als desafiaments del segle XXI. 

Al llarg de les sessions, els participants es familiaritzaran amb tècniques basades en el Design Thinking aplicades a l’emprenedoria social. 

Curs organitzat en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, el Centre d’Ocupació de la Universitat d’Alacant (Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat) i l’ICE de la Universitat d’Alacant. 

Consulteu-ne el programa detallat en la pàgina del CEFIRE.