Desenvolupament de la Funció Directiva 2023-24

La funció directiva és fonamental per a orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s’articulen en el centre. Els Equips directius són les persones idònies per a actuar i motivar a la participació en els processos organitzatius i poden condicionar l’èxit en l’organització escolar. Una direcció competent és un factor important d’eficàcia escolar.

Consulteu la Resolució de 12 de setembre de 2023 sobre la convocatòria del curs de formació per al desenvolupament de la funció directiva. La inscripció s’obrirà en OVIDOC a partir del dilluns 18 de setembre i es tacarà el dilluns 2 d’octubre inclòs. La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà el dia 11 d’octubre de 2023 en la web del CEFIRE corresponent on cada participant ha sol·licitat fer el curs. Caldrà confirmar la participació per a formar part de la llista definitiva d’admesos o bé renunciar-hi fins a la data que determine el CEFIRE corresponent. Les reclamacions caldrà dirigir-les a la direcció del CEFIRE corresponent. 

Consulteu la informació en la pàgina de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació: Formació per a direccions de centres escolars. Per a qualsevol consulta podeu escriure a direccions@gva.es

El CEFIRE d’Alacant anunciarà de forma oportuna el calendari de sessions del curs.