L’aprenentatge de l’espanyol com a LE: atenció específica a la població ucraïnesa jove i adulta

Amb aquesta jornada cerquem un espai i un temps per a presentar recursos educatius i per a reflexionar sobre les pràctiques docents de l’espanyol com a llengua estrangera (o com a LA, és a dir, com a llengua addicional) en població jove i adulta —la qual cosa vol dir que focalitzem l’atenció en l’alumnat que assisteix als centres d’FPA i d’EOI, amb consideracions també de l’alumnat que s’ha incorporat als centres d’ensenyament secundari i batxillerat. En aquest cas parem una atenció específica a l’alumnat d’origen ucraïnés. En alguns contextos escolars hi ha grups específics o majoritàriament compostos per persones ucraïneses, però en altres la composició dels grups és amb aprenents de procedència lingüística heterogènia. Hem de fer un tractament personalitzat en funció de la llengua o de les llengües d’origen o de les llengües que domine l’aprenent? Cal que s’hi faça una intervenció didàctica diferenciada? Com podem fer-la? En parlarem, de tot plegat.