MATRÍCULA

CALENDARI MATRÍCULA CURS 22/23

🏫💻 Publiquem les pautes per a dur a terme l’admissió telemàtica de l’alumnat per al pròxim curs.

🗓️ El procés d’admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 26 d’abril al 04 de maig.

➕▶️ En les dates previstes d’admissió habilitarem un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d’admissió que s’activarà el dia que s’inicien els procediments.

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf

SORTEIG LLETRA DESEMPAT

Dimecres 23 de març es va celebrar davant notari el sorteig públic de les lletres dels cognoms per a resoldre els empats en el procés d´admissió de l´alumnat per al pròxim curs 22/23 en Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Així, les dos lletres per les quals s´ordenarà el primer cognom són ZV, mentre que les dos lletres per les quals s´ordenarà el segon cognom són KA. En cas de que l´alumne/alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA.

ANNEX I: CRITERIS DE PUNTUACIÓ