Serveis

Educació pública per a les etapes d’infantil i primària (dels 3 als 12 anys).

Amb jornada continuada: horari lectiu de 9h a 14h, de dilluns a divendres.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Matinera: Servei de pagament ofertat per la nostra AMPA, amb un horari de 7:30h a 9h, per a la cura de l’alumnat que necessita entrar abans al centre.

Menjador: Amb cuina pròpia, i un preu màxim (estipulat per Conselleria) de 4,25€/dia. L’empresa encarregada del servei actualment és SERVALIA S.L. Amb un horari de 14h a 15:30h.

Tallers i activitats extraescolars: Desenvolupades per les monitores del menjador i per monitors especialitzats, ofertades de forma gratuïta amb la col·laboració del nostre Ajuntament. Amb un horari de 15:30h a 17h.

CEIP SERRA CALDERONA

C/Gloria Fuertes, 1

46149 Gilet (València)

TLF. 962617250

EMAIL: 46037212@edu.gva.es