Secretaria

CONTACTE

Tlf: 962617250

Administració: b.ripollesalcami@edu.gva.es

Secretaria: i.gimenezbabiloni@edu.gva.es

HORARI DE SECRETARIA

Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 hores.