Beques per a alumnat de cicles formatius

Per a alumnat que estiga cursant FP en el curs 2023-24, es convoquen 3 modalitats d’ajuda

  1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  2. Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe a més de 14km del centre educatiu.
  3. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centros ubicados a més de 14km de la seua residència habitual.