23 de maig: Vaga General per l’educació pública

Benvolgudes famílies 

El proper dijous 23 de maig, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha convocat a tota la comunitat educativa (pares i mares, professorat i alumnat) a fer una VAGA per, entre altres coses, aturar les noves propostes i lleis educatives regressives que sota l’excusa de promoure la “llibertat educativa” vol aplicar el govern de la Generalitat, atemptant contra els drets de la comunitat educativa i pervertint el significat de la paraula “llibertat” per a fomentar la privatització de l’ensenyament.  

En conseqüència, us informem que en el nostre centre professores i professors, alumnes i diferent personal del centre exercirà el seu dret a fer VAGA. Així mateix, en la vaga participaran mares i pares que han decidit no portar els seus fills i filles menors a les aules. 

PER QUÈ ES CONVOCA LA VAGA? 

Per reclamar la millora de les condicions laborals i obertura d’una negociació seriosa 

Exigint els recursos necessaris per a una vertadera inclusió educativa, per la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores de l’ensenyament: increments retributius, reducció d’hores lectives per a majors de 55 anys, supressió de la burocràcia, augment de les plantilles, baixada generalitzada de ràtios… així com una millor organització del treball docent que pose fi a les massificacions, les agressions i la conflictivitat que també repercuteix en el nostre alumnat.  

Per la NO paralització del Pla Edificant  

Encara queden moltes actuacions en la infraestructura dels centres i moltes de les obres previstes en el Pla Edificant s’estan retardant. Entre elles, algunes de les obres més urgents, comprometent la integritat estructural dels edificis i la seguretat i benestar de tota la comunitat educativa: goteres, tanques exteriors, falta d’instal·lació d’aires condicionats i adequació dels edificis a les condicions de l’emergència climàtica…  

Igualment, es necessita ampliar la xarxa de centres públics, des de 0-3 anys fins a els ensenyaments postobligatoris (escoles d’idiomes, centres d’ensenyaments artístics, escoles d’adults, etc.), passant pels col·legis d’infantil i primària i els instituts.  

Per dir SÍ al valencià  

La «llibertat educativa» és la que es caracteritza per l’absència de dominació d’una llengua sobre l’altra i la proposició de llei que proposa PP-VOX agreuja encara més la situació de bilingüisme asimètric que patim. Ara per ara, i després de més de 40 anys d’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, continuem observant casos d’un inacceptable maltractament dels drets de les persones al coneixement i l’aprenentatge en la nostra llengua.  

Per corregir aquest bilingüisme asimètric, són necessàries actuacions de compensació per la llengua pròpia i oficial que es troba en situació de minorització tan a nivell de planificació educativa com a nivell d’usos i l’administració educativa no pot eludir la seua responsabilitat.  

Per dir NO al districte únic segregador  

Eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes va en contra de la llibertat d’elecció de les famílies i sols afavoreix la selecció dels alumnes i de les família de determinats centres educatius concertats. Aquesta mesura és altament segregadora i provoca que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment dels altres que poden perdre matrícula, i per tant, aules i mestres. L’educació pública està ja patint les retallades.  

El districte únic ha estat la mesura que ha servit com avantsala a la privatització de l’educació, fonamentada en termes mercantils, d’oferta i demanda i a les retallades d’unitats i professorat en la pública, al temps que la segregació crea guetos i trenca el principi de la igualtat d’oportunitats.  

Per dir no a les retallades  

Retallen en l’educació pública, en les escoles oficials d’idiomes, en infantil i primària, en altres nivells…. En les propostes per al curs pròxim el saldo és totalment negatiu. L’objectiu és retallar en l’escola pública per a transvasar-la a la privada. Anuncien la gratuïtat en l’educació infantil 0-3 anys, on més ensenyament privat hi ha però retallen unitats públiques en l’arranjament escolar amb l’excusa que ha baixat la natalitat. En les EOI no hi ha cap justificació per a retallar la brutalitat de grups i professorat previstos més enllà de derivar eixe alumnat a les acadèmies privades, si és que s’ho poden pagar. I si no, no tindran servei.  

Per reivindicar l’ensenyança dels valors ètics i democràtics  

Reclamem aturar la retallada de l’assignatura d’Educació en Valors a 4rt de l’ESO, que quedarà reduïda a una única hora setmanal. L’ensenyament públic ha de garantir un espai per la reflexió pausada i crítica sobre els valors ètics i democràtics i els reptes de futur que afronta l’alumnat i la societat en conjunt. Així mateix, la nefasta “llei de concòrdia” oblida i distorsiona els fets ocorreguts en la història del nostre país que han de ser transmesos a les aules, per al coneixement del nostre alumnat i la comprensió de l’actual societat en la qual conviu. 

Per l’Educació pública, jo faig vaga el dia 23 de maig 

La PLATAFORMA està integrada per:

Associacions de pares/mares: FAMPA-València, FAMPA-Enric Valor, FAMPA Penyagolosa  

Sindicats: STEPV-Intersindical Valenciana, Federació d’Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), CGT Ensenyament. 

Associacions d’alumnes: SEPC València, BEA, Sindicat d’Estudiants. 

Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Associació d’Inspecció d’Educació ADIDE-PV. 

Escola Valenciana, CAVE-COVA, Moviments de Renovació Pedagògica PV, València Laica.