Assemblea General de l’AMPA

Des de la Junta Directiva de l’AMPA conviden a totes les mares i pares a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc el dia 23 d’octubre del 2023 de forma presencial, a l’aula SUM 001 de l’institut, a les 18:00h .

L’ordre del dia és:
1. Aprovació de lacta de la sessió anterior.
2. Funcions de lAMPA i avantatges dassociar-se a lAMPA.
3. Dació de comptes del curs anterior.
4. Activitats de lAMPA previstes per al curs 2023/2024.
5. Renovació de càrrecs i incorporació, si és el cas, de nous membres a la Junta Directiva de lAMPA.
6. Precs i preguntes

La reunió comptarà amb la presència d’Empar Gil, directora de l’institut, i està oberta a totes les famílies, associades o no a l’AMPA.

Esperem la vostra assistència

#ieshenrmatisse#paterna#ampa