Educació física i salut en 2n de Batxillerat

L'alumnat de l'optativa de 2n de Batxillerat "Educació física i salut" mou l'esquelet al ritme de Jennifer Lopez i Ricky Martin. Al vídeo s'aprecia la varietat d'activitats fisicoesportives que contribueixen a la formació lúdica i saludable de l'assignatura.