Proves d’accés a CCFF 2023

La Conselleria d’Educació ha fet pública la convocatòria de Proves d’accès a Cicles Formatius per a l’any 2023. Les dates més importants són les següents:

– Inscripció:del 20 al 31 de març de 2023. Tota la documentació s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça 46022622.secretaria@edu.gva.es

– Llistas provisionals de admesos: 27 d’abril de 2023

– Llistat definitiu d’admesos: 5 de maig de 2023

– Realització de la prova Grau mitjà i superior: 22 i 23 de maig de 2023

Més informació: proves d’accés


Documentació a presentar

1. Sol·licitud emplenada i signada (Descarrega el model  que procedeix)

2. DNI, o targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

3. Declaració responsable de que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la
matrícula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada.

4. Justificant del pagament de la taxa

5. Sols en cas de sol·licitar exempció d’una part de la prova: Documentació justificativa per a l’exempció de determinada part de la prova (fins el 30 de juny de 2022). Utilitza el model que procedeix i adjunta el certificat que justifique l’exempció sol·licitada


ALTRES DATES IMPORTANTS

Llistes provisionals d’admesos: 27 d’abril de 2023

– Reclamacions a llistes provisionals: del 26 al 28 d’abril enviant correu electrònic a 46022622.secretaria@edu.gva.es

Llistes definitives d’admesos: 5 de maig de 2023

– Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny

– Reclamacions a qualificacions provisionals: 1 de juny i 2 de juny de 2023

– Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny de 2023

Procediment de reclamacions a qualificacions: Enviar un mail a pruebasacceso@ieshenrimatisse.es amb les teues dades personals (Dni, nom i cognoms, mail, teléfon de contacte. A més de la matèria o matèries sobre les quals desitjes revisió de la nota). Es posaran en contacte amb tu per informar-te de la resoluació.

Qualificacions definitives : 8 de Juny de 2023

–  Entrega de certificats: 30 de Juny de 2023

Recollida de certificats: Pots recollir el teu certificat de notes de la prova d’accés a partir del 30 de Juny de 9:00 a 13:00h, no cal cita prèvia, és obligatori l’ús de mascarilla a tot el centre, neteja de mans amb desinfectant abans d’entrar i respectar la senyalització i mantindre la distància de seguretat d’1,5m.


Més informació

Atenció a l’alumnat que vol presentar-se a les proves: has d’enviar un correu electrònic a l’adreça pruebasacceso@ieshenrimatisse.es, indicant el teu nom i cognoms i  número de telèfon.

Normativa