UN CLIC Per al COL·LE

Sense ànim de voler fomentar les compres globalitzades per internet, però aprofitant la realitat existent, volem comunicar a tota la comunitat educativa del CEIP MEDITERRANI, que sense variar els seus hàbits de compra poden ajudar al fet que el col·legi dispose d’un crèdit que s’invertirà en material fungible per a l’alumnat.

1. Entra en la web:

https://www.unclicparaelcole.es/

2. Escriu el codi

M 46017559

Poster-A4_ES