ESCOLARITZACIÓ CURS 2022/23

  • EL NOSTRE CENTRE: A continuació, per a aquelles famílies que encara no conegueu el nostre centre, podeu visualitzar part de  les instal·lacions i equipament amb les quals comptem, en la següent presentació
  • HORARI VISITA CENTRE I DUBTES: (FINS Al 4 DE MAIG)
    • PRESENCIAL (Prèvia cita) Dilluns de 9h a 11h (Direcció) dimarts, dimecres i dijous de 12.30 a 13.30 (tutores inf 3 anys curse 22/23)
    • TELÈFON 962617370: Dilluns de 9h a 11h (Direcció) dimarts, dimecres i dijous de 12.30 a 13.30 (tutores inf 3 anys curse 22/23)
    • Correu Electrònic: 46017559@edu.gva.es

  • INFORMACIÓ PROCÉS D'ADMISSIÓ