Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Grau Superior

Electricitat i electrònica


TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA

LA PROFESSIÓ DEL FUTUR I DEL PRESENT

Quines ocupacions pots exercir

Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Supervisor del muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions per a vivendes i edificis. Tècnic en verificació i control d’equips i instal·lacions de telecomunicacions. Especialista en instal·lació, integració i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació. Cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions. Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.
 • Elements de sistemes de telecomunicacions.
 • Sistemes informàtics i xarxes locals.
 • Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
 • Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.
 • Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Sistemes de producció audiovisual.
 • Xarxes telemàtiques.
 • Sistemes de radiocomunicaciones.
 • Sistemes integrats i llar digital.
 • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

Com s’accedix

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.
Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Titulació que s’obté:

Tècnic superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics.