Prevenció de Riscos Professionals

Grau Superior

Instal·lació i manteniment


Quines ocupacions pots exercir

Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Riscos derivats de les condicions de seguretat.
 • Riscos físics ambientals.
 • Riscos químics i biològics ambientals.
 • Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació en l’empresa

Segon curs:

 • Gestió de la prevenció.
 • Emergències.
 • Relacions en l’entorn de treball.
 • Llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en Centres de Treball.

Possibilitat de realitzar el Cicle en la modalitat FP Dual.

Com s’accedix

Accés directe:

 • Títol de Batxillerat.
 • Segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Tindre el COU o PREU superats.
 • Títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE.
 • Títol de Formació Professional de Segon Grau.
 • Titulació universitària.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Oferta parcial

Alumnat amb experiència laboral que, sense reunir els requisits anteriors (títol o prova), sol·licite la seua admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència.

Accés a estudis universitaris

 • Diplomat en Relacions Laborals.
 • Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).
 • Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (totes les especialitats).
 • Llicenciat en Dret.

Titulació que s’obté:

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS