Mecatrònica industrial

Grau Superior

Instal·lació i manteniment


Quines ocupacions pots exercir

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.i precisió.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Sistemes mecànics.
 • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Sistemes elèctrics i electrònics.
 • Elements de màquines.
 • Processos de fabricació.
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Configuració de sistemes mecatrònics.
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
 • Integració de sistemes.
 • Simulació de sistemes mecatrònics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de mecatrònica industrial.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

Empreses on pots fer les teues pràctiques.

Possibilitat de realitzar el Cicle en la modalitat FP Dual.

Com s’accedix

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .
Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Titulació que s’obté:

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.