Gestió de l’aigua

Grau Superior

Energia i Aigua


QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregada / encarregat de muntatge de xarxes de proveïment i distribució d’aigua. Encarregada / encarregat de muntatge de xarxes i instal·lacions de sanejament. Encarregada / encarregat de manteniment de xarxes d’aigua. Encarregada / encarregat de manteniment de xarxes de sanejament. Operador / operadora de planta de tractament d’aigua de proveïment. Operador / operadora de planta de tractament d’aigües residuals. Tècnica / tècnic en gestió de l’ús eficient de l’aigua. Tècnica / tècnic en sistemes de distribució d’aigua.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Qualitat i tractament d’aigües.
  • Configuració de xarxes d’aigua.
  • Planificació i replanteig.
  • Sistemes elèctrics en instal·lacions d’aigua.
  • Tècniques de muntatge en instal·lacions d’aigua
  • Formació i orientació laboral
  • Inglés Tècnic 1-S
 • Segon curs
  • Gestió eficient de l’aigua.
  • Operacions en xarxes i instal·lacions d’aigua.
  • Automatismes i telecontrol en instal·lacions d’aigua.
  • Tècniques de comunicació i relacions.
  • Gestió d’operacions qualitat i medi ambient.
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Projecte en gestió eficient de l’aigua.
  • Formació i orientació laboral.
  • Formació en centres de treball.