Resum del projecte 2019

Resumen detallado del proyecto

El nostre centre ha presentat en 2019 un projecte de mobilitat per a personal d’educació escolar (KA101), que ha sigut reeixidament seleccionat el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest organisme actua com a Agència Nacional per a la gestió, difusió i promoció del programa Erasmus+ de la Unió Europea en l’àmbit de l’Educació i la Formació (2014-2020).


El nostre projecte té com a títol: “INTERNACIONALITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT DE L’IES LES ESPEÑETAS: EXPERIÈNCIES EN ALTRES PAÏSOS PER A INNOVAR EN LA FORMACIÓ METODOLÒGICA I TECNOLÒGICA”. L’objectiu principal del projecte és aconseguir la internacionalització del nostre centre, completant i millorant la formació didàctica i pedagògica dels nostres docents, mitjançant la incorporació progressiva de les noves tecnologies i metodologies en els processos d’ensenyament i aprenentatge.


Ens han concedit un total de huit mobilitats per a professors que rebran formació en països de la Unió Europea i que tractaran de crear sinergies amb altres institucions educatives en altres països europeus per a aconseguir objectius estretament relacionats amb les característiques principals del Programa Erasmus+:

  1. Apostem per la coherència i la simplificació.
  2. És imprescindible aconseguir la difusió i impacte del projecte.
  3. S’assegurarà l’accés obert als materials didàctics, documents i mitjans de comunicació produïts pel projecte.
  4. Aspirem a aconseguir una dimensió internacional.
  5. El multilingüisme és una realitat en la nostra societat actual.
  6. Creiem en la inclusió social i la igualtat.
  7. Protecció i seguretat dels participants.

Juntament amb el Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Sant Bartolomé, una gran referència en programes europeus, som els únics centres de la ciutat d’Orihuela que hem presentat amb èxit projectes Erasmus+ KA101 en la convocatòria de 2019. Quant a Instituts d’Educació Secundària (IES), som l’únic centre d’Orihuela que l’ha aconseguit en aquesta convocatòria.