Ajudes Menjador

La Conselleria d’Educació ha publicat els llistats provisionals amb les puntuacions de les ajudes de menjador d’alumnat admés i exclós.

Podeu consultar-los als vidres exteriors del porxe de davant dels despatxos.

També podeu consultar allí la resolució que estableix la puntuació mínima per a la concessió de l’ajuda així com els imports adjudicats per a cada tipus de puntuació.

Les persones interessades que desitgen reclamar la puntuació disposen des de hui 12 de setembre de 10 dies hàbils per entregar en Secretaria la documentació que consideren necessària.

XecLlibre

Informació important per a les famílies de l’alumnat que el proper curs farà 1r o 2n de primària.
Podreu passar a arreplegar els Xecs-Llibres pel Centre a partir del dijous 1 de setembre.
Els materials cal encomanar-los ja a les llibreries habituals, i a setembre entregar el xec-llibre per al seu pagament.
Bon estiu!

Llistat material didàctic 2022-2023

Ja podeu consultar el llistat de material didàctic per al proper curs 2022-2023. Les famílies de 1r i 2n de primària podeu encomanar els materials a les vostres llibreries habituals. Quan estiguen disponibles els xecs-llibres per a arreplegar, us avisarem per la web i pel canal de Telegram del Centre.

Documentació Matrícula nou alumnat

Els familiars de l’alumnat admés al nostre Centre hauran d’acudir el dia i l’hora assignats i portar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport dels representants legals de l’alumnat.
  • Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement de l’alumnat.
  • Certificat d’empadronament (vàlid amb data dels últims tres mesos).
  • Fotocòpia del SIP o targeta sanitària vàlida a la Comunitat Valenciana.
  • 1 foto tamany carnet amb el nom i cognoms escrits a la part de darrere.
  • Qualsevol altra documentació acreditativa de les situacions consignades a la sol·licitud d’admissió de l’alumnat.

Preguem que en cas de no poder acudir a la cita assignada ens informeu amb anterioritat per e-mail o telèfon. Gràcies

Admissió nou alumnat 2022-2023

La Conselleria d’Educació ha publicat hui el calendari d’admissió per al proper curs escolar. Teniu temps per davant, no us preocupeu!!!

Aquest procediment és sobretot important per a les famílies que matriculeu els fills i filles en Infantil de 3 anys o vulgueu fer un canvi de Centre.

El període de sol•licituds telemàtiques d’admissió en Infantil i Primària serà del 26 d’abril fins al 4 de maig.

Tots els tràmits es realitzaran en el web www.telematricula.es (que molt prompte estarà activat).

Pàgina de consulta de la publicació al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/29/pdf/2022_2679.pdf

Podeu trobar informació addicional: https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992659

Tota la informació actualitzada en la pàgina: https://portal.edu.gva.es/portdexabia/secretaria/matriculacio/

Jornada Escolar Continuada

Segons la Resolució de la Directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, de 28 de febrer de 2022, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst a l’Ordre 09/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar als centres sostinguts amb fons públics, us informem de LA CONTINUÏTAT DEL ACTUAL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER ALS PROPERS CURSOS, aprovat en sessió de Consell Escolar de Centre, acta número 04/2122 del dia 9 de març, per UNANIMITAT dels membres.

Vacunació al Centre Educatiu – GENER 2022

Estimades famílies,

✅Des de la Conselleria de Sanitat i d’Educació ens han informat hui als centres educatius, que en els propers dies es reprendrà la vacunació per a l’alumnat entre 5 i 11 anys.

✅Les instruccions que tenim són, que a partir del dia 13 de de gener es va a vacunar als centres escolars de la Comunitat Valenciana als escolars entre 5 i 11 anys.

✅És per a això que s’ha entregat hui una autorització i un qüestionari als xiquets i xiquetes d’infantil 5 anys i del primer cicle de Primària. És important que s’emplenen correctament totes les dades (nom i cognoms, DNI pare/mare que autoritza, SIP, data de naixement i signatura). En el cas de famílies en les quals el pare i mare no conviuen han de signar tots dos progenitors.

✅Donada la urgència que ens requereixen, les autoritzacions han d’estar emplenades, signades i retornades per les famílies demà dimarts 11 de gener (tant si s’autoritza la vacunació com si no s’autoritza). 

✅En el centre es guardarà la privacitat de la documentació que s’aporte (donada la confidencialitat de la informació) i s’habilitarà un espai de vacunació i post-vacunació per a l’alumnat, que en tot moment estarà acompanyat de personal sanitari i/o professorat.

✅Quan coneguem la data, hora i procediment de vacunació, us informarem. 

⚠️No podrà vacunar-se a cap xiquet o xiqueta que no tinga signada l’autorització.🚫

✅La vacunació de l’alumnat del 2n i 3r cicle que va ser autoritzat per les seues famílies, però que per qualsevol motiu no va poder acudir el dia 20 de desembre, es realitzarà al mateix temps que l’alumnat entre 5 i 8 anys durant les properes setmanes, a no ser que la família comunique expressament lo contrari a l’Equip Directiu.

✅Tanmateix, si alguna família que no va autoritzar la vacunació del seu fill/a decideix que es vacune ara, deveu comunicar-ho a l’Equip Directiu.

🔔RECORDEU QUE LES AUTORITZACIONS I QÜESTIONARIS S’HAN D’ENTREGAR A LA TUTORA O TUTOR DEMÀ DIMARTS 13 DE GENER.🔔

Adjuntem la carta informativa de la Conselleria d’Educació (feu clic ací).

Una salutació.

L’Equip Directiu

Eleccions Consell Escolar

El proper 18 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.
Els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació.
Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.
Amb el teu vot, el teu centre millora.