Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor visual)

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&download=1

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d'incorporar el paràmetre &download=1. S'ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l'enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d'espai, automàticament s'afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos) quan utilitzem l'editor visual (Beaver Builder)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l'opció de Compartir

2-Obtindre l'enllaç per a compartir

Hem d'assegurar-nos que estiga habilitada l'opció que qualsevol usuari amb l'enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l'enllaç des de l'opció "Copia l'enllaç"

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un mòdul d'imatge i apegar o escriure l'enllaç

Seleccionem el mòdul d'imatge (Foto).

Editor visual mòdul foto
Seleccionem el mòdul de Foto per a maquetar la imatge
Editor visual URL sharepoint 1
Seleccionem URL i apeguem l'URL de la imatge compartida en el sharepoint

Apeguem l'URL del fitxer compartit des del nostre Sharepoint de Microsoft.

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l'URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s'autocompletarà l'URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Editor visual URL sharepoint amb paràmetre
En prémer la tecla espai, el nostre URL s'autocompletarà amb el paràmetre adient.

5-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze la imatge.

6-Inserir un mòdul de vídeo i incrustar l'enllaç

Seleccionem el mòdul de vídeo

Beaver inserir mòdul vídeo va

 

En tipus de vídeo heu de seleccionar "Incrusta"

Beaver vídeo incrusta

Ara hem d'introduir l'URL del vídeo en sharepoint amb la sintaxi següent. És molt important fer-ho així perquè funcione. Hem d'inserir un tag de video i indicar l'URL. Hem d'afegir al final de l'URL &download=1

Per exemple, si l'URL del nostre vídeo és:

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe

Haurem d'inserir el codi següent:

<video src="https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&amp;download=1" controls></video>

Beaver inserir video tag i URL sharepoint

7-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze el recurs.