Ja pots utilitzar la teua Identitat Digital per a autenticar-te en LliureX

Una de les principals novetats de LliureX 21.2022 és la possibilitat d’autenticar-se utilitzant la Identitat Digital definida dins del marc del projecte Centre Digital Col·laboratiu (CDC). Això suposa un important avanç cap a la millora de la privacitat i la protecció del sistema, ja que cada persona de la comunitat educativa podrà disposar del seu propi espai de treball en l’ordinador i de diferents privilegis en funció del seu perfil (alumnat, docent…).

En l’article Control d’Accés en LliureX trobaràs informació relativa a l’activació i funcionament de la integració LliureX-CDC, i sobre altres eines i opcions de configuració de LliureX que la complementen i permeten ajustar el seu comportament.