Excursió al Clot de Galvany amb quart curs.

Els alumnes/as de 4t curs han visitat el Clot de Galvany . Han aprés a valorar la importància de les zones humides, la flora i la fauna de la zona. Així mateix han observat el relleu i el sòl de la zona . Amb aquesta mena d’activitats a l’alumnat se li ensenya a respectar i cuidar el medi ambient i els seus elements.