Biblioteca

Breu Història de la nostra biblioteca

La biblioteca de l'IES Victoria Kent, va iniciar la seva marxa en el curs 2000-2001 quan es va incorporar al centre alumnat de 1r d'ESO i professorat procedent dels centres de primària, especialment del barri de Altabix, on està situat el nostre centre. Des de llavors la biblioteca es gestiona a través dels docents de diferents departaments i sempre amb el suport incondicional dels diferents equips directius que ha tingut el centre.

Una experiència innovadora que portem desenvolupant durant els últims cursos escolars ha estat la creació de la Comissió de Biblioteca, formada per un conjunt de professors i professores de diferents departaments que sense una preparació tècnica bibliotecària col·labora en diferents tasques relacionades amb les necessitats de la biblioteca i sense el treball i l'esforç de la qual no es podrien portar endavant. Són moltes les activitats impulsades per aquesta comissió: activitats de foment de la lectura i escriptura, exposicions temàtiques i commemoratives, tallers organitzats per la ludoteca, racó de les famílies, biblioteca de colors, etc.

Espai

L'espai de la biblioteca s'utilitza com a sala de lectura i estudi, i puntualment per a impartir classe. A més, l'alumnat del conservatori i els/les esportistes d'elit vénen durant les seves hores convalidades, i d'aquesta manera poden fer les seves tasques i dedicar aquest temps a l'estudi.

L'horari d'obertura sol ser de 9.00 h a 14.00 h i de 15.15 h a 20.00 h i és el professorat de guàrdia de biblioteca qui s'encarrega de la seva obertura i vigilància. Aquest horari permet que el nostre alumnat pugui accedir a la biblioteca fora del seu horari lectiu per a consultar fons bibliogràfics, realitzar préstecs i utilitzar els ordinadors.

Des de fa tres anys la nostra biblioteca va obrir les seves portes al Jardí de la biblioteca. És un espai exterior amb vegetació, amb taules i cadires a l'aire lliure, en el qual durant l'esbarjo el nostre alumnat passa un ratito diferent, conversant, jugant i en el qual també es realitzen diferents activitats i tallers. Aquest espai és més agradable per a la lectura i fomenta la convivència i el respecte pel medi ambient.