Equip directiu

 Francisco Javier Ferrández Asencio  - DIRECTOR
Antonio Álvarez 1 copia 2
Carmen Cantó-2 copia 2
Vanessa Insua 4 copia 3

 Francisco Javier Ferrández Asencio

DIRECTOR

Antonio Álvarez Araújo

SECRETARI

Carmen Cantó Esquembre

DIRECCIÓ D'ESTUDIS ESO I BAT

Vanesa Insúa Pertusa

DIRECCIÓ D'ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

SILUETA

Mª Creu Lledó Palazón

VICEDIRECTORA

Pilar Lluch Cruz - VICESECRETARIA

Pilar Lluch Cruz

SOTSSECRETÀRIA

Noelia Serrano - COORD. SECUNDARIA

Noelia Serrano Navarro

COORDINADORA DE SECUNDÀRIA