Formación Profesional Básica

B_CON FSEhor_neg_val

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional..

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals de les ensenyances de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte dels quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida..

La informació general de la FP Bàsica en la Comunitat Valenciana es accesible a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/fpb així com el llistat complet de títols y on s'impartixen a http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacion-profesional

Documentació

Informació mes relevant de la FP Bàsica: INFORMACIÓ_ FPB_2016

Presentació gràfica de com funciona la FP Bàsica: PRESENTACIO_FP_BÁSICA

Titols de FP Bàsica ofertats al IES Serra Perenxisa

Proves d’accés a cicles

Proves d'accés a cicles formatius

En el següent enllaç podeu trobar la informació relativa a la prova d'accés a cicles formatius que tindran lloc al juny de 2018.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb Direcció d'Estudis de cicles formatius.

Inscripció del 17 al 31 de maig

Correcció de la data d'examen de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Data: 15-06-2018.

 

Informació sobre les proves d'accés a cicles formatius [pdf]

 

 

Més informació:

FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul de caràcter presencial obligatori per a tots els alumnes que estudien alguna de les especialitats de formació professional (FPE) i que hauran de realitzar durant els últims mesos dels seus estudis. La seva aprovació és requisit imprescindible per obtenir el corresponent títol.

A les seccions d'aquesta pàgina s'ofereix informació sobre les FCT i les FCT Europa, a més d'un formulari per fer possible que formes part de les empreses que ofereixen aquest mòdul.

Projecte Europeu 2019-20

Curs 2014/2015                                                                                                                                  

PROJECTE ERASMUS+

L'IES Serra Perenxisa, junt amb el Consorci FEVEC (Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció) i finançat per la Unió Europea, convoca nou ajudes a la mobilitat Erasmus+, per a realitzar un mes de pràctiques en una empresa d'un país de la Unió Europea. Aquestes mobilitats es realitzaran durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i estan distribuïdes de la manera següent:

  • 2 Bari (Púglia)
  • 2 Perugia (Úmbria)
  • 1 Anzolla (Bolonya)
  • 4 Londres (UK)

Pot participar l'alumnat que en el present curs es trobe cursant el segon curs d'un CFGM al nostre centre, així com l'alumnat que haja finalitzat el passat curs 2018/19 un CFGM al nostre centre i al present curs no es trobe cursant un CFGS.

Per a participar en el procés de selecció heu d'omplir el document adjunt (E+dadesCandidat.odt) amb les vostres dades, ordenar les ciutats d'acollida per preferència, i enviar-ho al coordinador de mobilitats E+ junt amb el vostre Curriculum Vitae (format Europass en anglès) i una carta de motivació també en anglès amb el model que s'adjunta (Motivation Letter.odt). En ella heu d'explicar les raons que vos motiven a demanar la beca. Aquests documents els podeu enviar fins el dia 20 d'Octubre de 2019.

També adjuntem document pdf amb les normes del procés de selecció i de realització de la mobilitat.

Baixa la documentació en format odt Erasmus+20192010.rar

 

  
Ferran Moreno i Comins
Responsable Erasmus+

Projecte Europeu 2018-19

Curs 2018/2019 

Participació en ERASMUS + KA102 "Internacionalització, innovació, Ocupació i FP en Alternança "

Mobilitats a Londres / Riga / Martina Franca/ Bolonya / Anzola del l'Emilia/ Arezzo

Enguany participem a l'igual que cursos anteriors en un projecte de mobilitat d'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del cicle de Gestió Administrativa. Un total de 10 alumnes realitzaran pràctiques en empreses a l'estranger.

 

Mobilitats del Serra Perenxisa per al present curs:

Londres: 3 alumnes

Riga: 1 alumne

Martina Franca: 1 alumne

Bolonya: 2 alumnes

Anzola del l'Emilia: 2 alumnes

Arezzo: 1 alumne

 

El professorat del Serra que col.labora amb el acompanyment:

  • Londres novembre tornada: Raquel Martínez
  • Londres març tornada: Reme Esteve
  • Londres maig tornada: Mireia Alfonso
  • Martina Franca maig tornada: Ferran Moreno

Projecte Europeu 2017-18

Curs 2017/2018                                                                                                                                  

Projecte Europeu 2016-17

Curs 2016/2017                                                                                                                                  

Participació en ERASMUS + KA102 "Internacionalització, innovació, Ocupació i FP en Alternança "

Mobilitats a Londres / Bari / Bolonya / Parets

En aquest curs acadèmic participem, al igual que el curs anterior, en un projecte de mobilitat d'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del cicle de Gestió Administrativa. Un total de 13 alumnes realitzaran pràctiques en empreses a l'estranger.

Les mobilitats d'aquest curs han estat les següents:
mobilitat UK1: Londres (gener 2016).
Alumnat que va fer el curs passat 2n de Cicles Formatius
1 alumne Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat UK2: Londres (abril)
1 alumne Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat IT1: Anzola d'ell'Emilia – Bolonya (abril)
1 alumne Informàtica
1 alumna Informàtica
mobilitat IT3: Martina Franca – Bari (abril)
2 alumnes Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat Pto: Porto (maig)
3 alumnes Informàtica
2 alumnes Gestió Administrativa

Projecte Europeu 2015-16

Curs 2015/2016                                                                                                                                  

Participació en ERASMUS + KA102 "Internacionalització, innovació, Ocupació i FP en Alternança "

Mobilitats a Londres / Bari / Bolonya / Parets

En aquest curs acadèmic estem participant, de la mateixa manera que en el curs anterior, en un projecte de mobilitat d'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del cicle de Gestió Administrativa. Un total de 13 alumnes van a realitzar un mes de pràctiques en empreses a l'estranger.

Les mobilitats d'aquest curs han estat les següents:
mobilitat UK1: Londres (gener 2016).
Alumnat que va fer el curs passat 2n de Cicles Formatius
1 alumne Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat UK2: Londres (abril)
1 alumne Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat IT1: Anzola d'ell'Emilia – Bolonya (abril)
1 alumne Informàtica
1 alumna Informàtica
mobilitat IT3: Martina Franca – Bari (abril)
2 alumnes Informàtica
1 alumna Gestió Administrativa
mobilitat Pto: Porto (maig)
3 alumnes Informàtica
2 alumnes Gestió Administrativa