INFORMACIÓ PER A FAMILIES

1. REVISIÓ DELS LLIBRES DE TEXT 

Els llibres són un préstec i l’alumnat es responsable del seu manteniment. Els llibres s’han de tornar en bon estat. 

Per a la revisió han de tindre en compte els següents aspectes:  

–  Esborrar tot el que s’haja escrit o subratllat 

–  Reforçar  amb cinta adhesiva el llom si s’ha fet malbé. 

–  Deixar els llibres folrats. 

2. PREPARACIÓ DEL LOT 

Els llibres s’han de posar en una BOSSA i ETIQUETAR-LA  amb la següent informació: 

NOM, 

CURS i GRUP,  

OPTATIVES ( si hi ha llibre) 

   En 3r d’ESO cal que especifiquen si són Matemàtiques ACAD o APLI

L’alumnat que repeteix curs també torna el lot de llibres a l’etiqueta posará: REPETIR 

IMPORTANT: per continuar en el banc de llibres ha de tornar el lot complet.  

3. DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DE TEXT

L’han d’emplenar i portar-lo, per duplicat i signat pels pares/mares o tutors/es legals en junt al lot de llibres. 

(També se’l poden descarregar ací: 

https://ceice.gva.es/documents/162640666/357768756/S0_LLIURA_22-23_v1.pdf/78659fea-1253-6a4a-b9a8-b25bb7b51c0d?t=1651567781565)

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

4. ALUMNAT QUE VOL INGRESAR AL BANC DE LLIBRES

– Què se presenta?

La sol·licitud es trobará al següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Apartat: DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA FAMÍLIES

Ahí també tenen un document de Preguntes freqüents

IMPORTANT PER A L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS AL BANC DE LLIBRES

Per a participar en el banc de llibres és imprescindible el lliurament del lot complet de llibres del curs 2021-2022. Aquest es lliurarà seguint totes les indicacions especificades en aquest document als punts 1, 2 i 3. En aquest moment s’ha de portar impressa i signada pels pares/mares o tutor/a legal la sol·liciud referida en l’apartat 4.

5. DONAR-SE DE BAIXA DE XARXA LLIBRES

Qualsevol alumne/a pot renunciar a seguir participant en el banc de llibres. Per a això, haurà de retornar el lot complet de llibres de text que li han sigut cedits en règim de préstec, i fer constar la renúncia en el document de “Lliurament de llibres de text i material curricular”.