El cicle de grau superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats és un cicle de 2000 h repartides en dos cursos. En el tercer trimestre del segon es realitzen pràctiques en empreses.

MÒDULS DEL CICLE

EIXIDES PROFESSIONALS

Alta empleabilitat com:

 • Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis
  Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a locals especials.
 •  Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades.
 • Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior.
 • A més a més, la titulació dóna accés directe a la Universitat sense necessitat de fer les PAU. Només si es vol pujar nota cal presentar-se a les proves específiques.

QUÈ S’OBTÉ?

 • Títol de grau superior
 • Titulació instal·lador de baixa tensió en qualsevol de les seues categories (bàsica i especialista) i modalitats dins la categoria especialista
 • Titulació instal·lador autoritzat de telecomunicacions en qualsevol de les seues categories (A, B, C, D, E i F)

PRÀCTIQUES I BORSA DE TREBALL

Pràctiques en empresa en dues modalitats:

 • Modalitat presencial: L’últim trimestre del segon curs es realitzen 400 h de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector. En moltes ocasions, es planteja l’alumne la possibilitat d’incorporar-se en finalitzar -les.
 • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.
 • Incorporació a la borsa de treball en finalitzar el cicle formatiu.

Per a més informació: Web de Conselleria