El cicle de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques és un cicle de 2000 h repartides en dos cursos. El tercer trimestre del segon es realitzen pràctiques en empreses.

MÒDULS DEL CICLE

EIXIDES PROFESSIONALS

Gran demanda de tècnics en:

 • Instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-mantenidor d’antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàica.

QUÈ S’OBTÉ?

 • Títol de grau mitjà
 • Titulació instal·lador autoritzat de telecomunicacions en qualsevol de les seues categories (A, B, C, D, E i F)
  Titulació instal·lador de baixa tensió en qualsevol de les seues categories (bàsica i especialista) i modalitats dins de la categoria especialista.
  • Categoria bàsica (IBTB): Podrà realitzar, mantindre i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió en edificis, indústries, infraestructures i, en general, totes les compreses en l’àmbit del reglament de baixa tensió que no es reserven a la categoria especialista.

PRÀCTIQUES I BORSA DE TREBALL

Pràctiques en empresa en dues modalitats:

 • Modalitat presencial: L’últim trimestre del segon curs es realitzen 380 h de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector. En moltes ocasions, es planteja l’alumne la possibilitat d’incorporar-se en finalitzar -les.
 • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.
 • Incorporació a la borsa de treball en finalitzar el cicle formatiu.

Més informació: Web de conselleria