Inscripció Portes Obertes

Batxillerat

Per a inscriure’s a les portes obertes emplene el formulari:

Informació sobre la nostra oferta educativa en batxillerat:

Calendari d’admissió i matrícula:


Batxillerat

Període d’Admisió

26 de maig al 3 de juny

Llistes definitives d’alumnat admés

22 de Juliol

Matriculació

(dos opcions)

En línea

22 de Juliol al 27 de Juliol

Presencial

25 de Juliol al 28 de Juliol

Cicles Formatius

Per a inscriure’s a les portes obertes emplene el formulari:

Informació sobre la nostra oferta educativa en cicles formatius:

Calendari d’admissió i matrícula:


FP Bàsica

FP Mitjà i Superior

Període d’Admisió

19 al 29 de maig

19 al 29 de maig

Llistes definitives d’alumnat admés

14 de juliol

21 de Juliol

Matriculació en línea

15 al 21 de juliol

22 al 29 de juliol