Informació procés d’admissió en cicles formatius

Aquest pròxim curs 2023/2024 l’IES Platja Flamenca oferta dos cicles formatius de grau superior en horari de vesprada:

Gestió de vendes i espais comercials (família professional de comerç i màrqueting)
– Dietètica (família professional de sanitat)

Aquest pròxim curs 2023/2024 l’IES Platja Flamenca oferta un cicles formatiu de grau mitjà en horari de vesprada:

Activitats comercials (família professional de comerç i màrqueting)

Els qui estiguin interessats contacteu amb l’IES Platja Flamenca en el 966 74 83 85