A l’IES PERE D’ESPLUGUES pots cursar els següents estudis:

  • ESO (Educació Secundària Obligatòria) de 1r a 4t curs. A més, el centre disposa dels programes 3r d’ESO-PDC i 4t d’ESO-PDC.
  • BATXILLERAT de:
    • Ciències i Tecnologia i
    • Humanitats i Ciències Socials.
  • FPB (Formació Professional Bàsica) de Informàtica i comunicacions.