MATRÍCULA 2n, 3r, 4t ESO I BATXILLERAT CURS 2024-2025

BENVINGUT A LA MATRÍCULA EN LÍNIA PER AL PROPER CURS

Ací pots consultar les optatives per al proper curs, és interessant informar-se sobre elles abans d’emplenar la matrícula.

Si vas a matricular-te a 1er o 2on de batxillerat pots consultar les ponderacions establertes per al curs 2025-2026.

Per completar la matrícula fàcilment i en poc de temps has de tenir preparats els següents documents i a continuació polsar sobre el formulari de matrícula

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Per a  3er i 4rt ESO, batxillerat i FPB fer ingrés per import d’1,12€, com a assegurança escolar obligatòria, al compte bancari de l’IES PERE D’ESPLUGUES, BBVA ES88 0182 0527 3102 0154 0125 . Indicant al concepte el nom i cognoms de l’alumne/a.
 • Per a 4t d’ESO, fotografia DNI alumnat.
 • Per a  3er i 1r BAT, Fotografia tamany carnet (la poden fer amb el mòbil i penjar-la al formulari de matrícula).
 • Si estàs al conservatori de música Mestre Vert de Carcaixent, pots emplenar l’annex II coordinació horària conservatori i institut. Si t’adhereixes al programa podràs fer al teu IES algunes assignatures del conservatori, sempre impartides pel professorat del conservatori. Clica en este enllaç per descarregar-lo o demana’l a secretaria.
 • AUTORITZACIÓ EIXIDA ALUMNAT <18 anys en horari lectiu. Este full s’entregarà a secretaria fins el dia 11 de juny. Tant mare / pare /tutor /a, com altres persones autoritzades per a recollir l’alumne/a en horari lectiu, mostraran sempre el DNI original per a l’eixida del Centre.

      

EN CAS DE NO CONVIVÈNCIA DEL PARE I MARE DE L’ALUMNE/A:

 • Si fóra el cas, RESOLUCIÓ JUDICIAL DE NO CONVIVÈNCIA dels progenitors, (Acreditació de la custòdia legal i de la pàtria potestat del menor). Si ja heu entregat esta documentació no l’heu de tornar a portar/ Si se da el caso, RESOLUCIÓN JUDICIAL DE NO CONVIVENCIA de los progenitores, (Acreditación de la custodia legal i de la patria potestad del menor). Si ya se ha entregado esta documentación, no hay que entregar la de nuevo.
 • Observacions: Per a altres circumstàncies familiars específiques, cal aportar documentació que ho acredite. / Para otras circunstancías familiares específicas, es necesario aportar la documentación que lo acredite.

PER UTILITZAR EL TRANSPORT ESCOLAR (alumnat empadronat a SANT JOANET, RAFELGUARAF, L’ÉNOVA I MANUEL):

 • Si el curs anterior ja tenia transport escolar: Baixar l’esborrany de la sol·licitud de transport i portar-lo signat. (L’esborrany el poden trobar a la web família – tràmits). Rebreu un avís per la web família en quan estiga disponible, al mes de juny.
 • Si el curs anterior NO tenia transport escolar:
  • Sol·licitud d’ajuda de TRANSPORT ESCOLAR, emplenar-lo i signar pare* i mare*.
  • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT expedit per l’Ajuntament.

RECOMANEM SUBSCRIURE’S AL TELEGRAM DE L’IES PERE D’ESPLUGUES, PER ESTAR BEN INFORMAT DE LES NOVETATS DEL CENTRE

Al final del formulari has d’adjuntar una fotografia del carnet d’identitat de pare i mare o tutor i tutora, junt a la signatura del titular del DNI. Recomanem seguir l’exemple següent: