REPARACIONS A LES AULES 2024

En este formulari es pretén recollir les millores o reparacions a fer a les aules del centre.

Cada departament ha d’indicar l’aula i quina/es millores o reparacions considera necessàries. Podeu emplenar un formulari diferent per cada aula de les que disposa el departament. Per al cas d’anotar més de 5 reparacions per aula, cal emplenar un altre formulari de la mateixa aula. 

ÉS IMPORTANT QUE LES ANOTEU DE MAJOR A MENOR IMPORTÀNCIA PER A VOSALTRES, per al cas de no poder atendre-ho tot.

Per deixar l’aula el millor possible per al nou curs no oblideu revisar:

  • la porta d’entrada, 
  • el projector, 
  • l’ordinador, 
  • els altaveus, 
  • les finestres, 
  • el suro, 
  • la caixonera de la taula del professorat, 
  • l’armariet,
  • els llums, 
  • els ventiladors,…

REPARACIONS AULES IES PERE D’ESPLUGUES