MATRÍCULA 1r ESO – CURS 2024-2025

BENVINGUT A LA MATRÍCULA EN LÍNIA PER AL PROPER CURS

Per completar la matrícula fàcilment i en poc de temps has de tenir preparats els següents documents i a continuació polsar sobre el formulari de matrícula.

DOCUMENTACIÓ QUE HE D’ENTREGAR AL TUTOR/A DE 6É DE PRIMÀRIA AL MEU CENTRE ESCOLAR / DOCUMENTACIÓN QUE DEBO ENTREGAR AL TUTOR/A DE 6º PRIMÀRIA EN MI CENTRO ESCOLAR

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 1ESO:

 • Fotocòpies DNI, NIE, Passaport o Permís de residència de l’alumna/e, mare/tutora i pare/tutor / Fotocopias del DNI, NIE, Pasaporte o Permiso de residencia del alumno/a, madre/tutora y padre/tutor.
 • Fotocòpia targeta SIP de l’alumne/a / Fotocopia tarjeta SIP alumno/a.
 • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA, fulls de l’alumne/a, mare/tutora i pare/tutor / Fotocopia del libro de familía de padre/tutor, madre/tutora, alumno/a.
 • Fotografia tamany carnet (la poden fer amb el mòbil i penjar-la al formulari de matrícula).
 • Si estàs al conservatori de música Mestre Vert de Carcaixent, pots emplenar l’annex II coordinació horària conservatori i institut. Si t’adhereixes al programa podràs fer al teu IES algunes assignatures del conservatori, sempre impartides pel professorat del conservatori. Clica en este enllaç per descarregar-lo o demana’l al teu centre escolar.
 • Autorització d’eixida del centre en horari escolar amb autoritzats.
 • Si fóra el cas, CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL / Si se da el caso, CARNET DE FAMILIA NUMEROSA O MONOPARENTAL

DOCUMENTACIÓ TRANSPORT ESCOLAR 1ESO:

 • Certificat d’empadronament de l’ajuntament on residiu.
 • Per al cas de sol·licitar ajuda individual de transport, cal arreplegar els impresos a secretaria. (Les ajudes individuals són per a aquell alumnat que el domicili de residència queda fora de la ruta escolar i pertany a poblacions adscrites a l’IES Pere d’Esplugues)

EN CAS DE NO CONVIVÈNCIA DEL PARE I MARE DE L’ALUMNE/A:

 • Si fóra el cas, RESOLUCIÓ JUDICIAL DE NO CONVIVÈNCIA dels progenitors, (Acreditació de la custòdia legal i de la pàtria potestat del menor) / Si se da el caso, RESOLUCIÓN JUDICIAL DE NO CONVIVENCIA de los progenitores, (Acreditación de la custodia legal i de la patria potestad del menor
 • Observacions: Per a altres circumstàncies familiars específiques, cal aportar documentació que ho acredite.

RECOMANEM SUBSCRIURE’S AL TELEGRAM DE L’IES PERE D’ESPLUGUES, PER ESTAR BEN INFORMAT DE LES NOVETATS DEL CENTRE

Abans de començar la matrícula consulta quins continguts s’imparteixen a les optatives de 1r d’ESO en este enllaç.

Al final del formulari has d’adjuntar una fotografia del carnet d’identitat de pare i mare o tutor i tutora, junt a la signatura del titular del DNI. Recomanem seguir l’exemple següent: