FASE LOCAL DE LA PROVA CANGUR

El dijous dia 22 de Març vam participar en la Prova Cangur a la UJI amb els alumnes

A més el día 23 de març divendres es va celebrar ací a l'institut la Cangur amb els alumnes de 1,2 de ESO .

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500018819465&name=DLFE-1403888.jpg