baixa

El correu d’atenció del banc de llibres és

12001231.info@edu.gva.es

Més informació (INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LOTS DE LLIBRES CURS 2023/2024)

SOL·LICITUD D’INGRÉS EN EL BANC DE LLIBRES (PER AL CURS 2023/24 PER A ALUMNES NO PARTICIPANTS EN EL CURS 2022/23)

Podran sol·licitar-ho les persones responsables legals de l’alumnat que NO participava en el Programa de Banc de Llibres en el curs 2022-2023

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2022-2023 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2023-2024, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l’obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

MANUAL PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, PER PRIMERA VEGADA, EN EL BANC DE LLIBRES

Tramitació

1- Emplenar la SOL·LICITUD  de forma telemàtica en aquest enllaç, imprimir-la i SIGNAR-LA.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

2- Enviar la sol·licitud emplenada i signada al correu12001231.info@edu.gva.es

En ASSUMPTE cal indicar:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE, GRUP AL QUAL PERTANY EN EL CURS 22/23 I EL NOMBRE DE TELÈFON

Per exemple: CARLOS, SUÁREZ GARCÍA- 1ESOA_XXXXXXXXXX _ SOL·LICITA ADMISSIÓ 

3- Fer l’entrega del  lot complet de llibres. Les sol·licituds rebudes al correu electrònic, rebran resposta a través del  mateix correu electrònic on se’ls  comunicarà  el dia i hora en que han d’acudir al centre per a realitzar l’entrega.