FSE

cartell

GUIA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

PER A CENTRES EDUCATIUS AMB CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICACOFINANÇATS PEL PROGRAMA OPERATIU PLURIRREGIONAL DELMINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

FP BÀSICA

Tríptic de cofinançament en la Comunitat Valenciana de l'FPB.