Última hora!

ÚLTIMA HORA:
COMUNICAT A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

La direcció del centre informa que, a conseqüència de la quarantena decretada pel govern i confirmada per la Conselleria d’Educació, el centre romandrà tancat fins a la recepció de noves instruccions, i per tant no es podrà fer cap tràmit presencial.

Per contactar amb nosaltres feu servir el correu electrònic 12001231@gva.es o en cas d’urgència el telèfon 661087015 en horari de 10h a 12h.

Recordem a l’alumnat de coordinar-se amb el professorat per a la realització de tasques mitjançant la plataforma Aules (Aula virtual), el correu electrònic o altres opcions que el professorat considere convenient. Les famílies a través de la Web  Família2.
Si alguna família encara no pot accedir a la Web Família que envie un correu electrònic a 12001231@gva.es amb les dades de l’alumnat i se li generarà una contrasenya per a poder accedir-hi.

Ànim!

La Direcció.